Werlabs.se

Whois Informations

Cannot get whois informations of this domain!!!
Network
 • inetnum : 13.48.0.0 - 13.49.255.255
 • name : AMAZON-ARN
 • handle : NET-13-48-0-0-2
 • status : Reallocated
 • created : 2019-01-07
 • changed : 2019-08-02
Owner
 • organization : Amazon Data Services Sweden
 • handle : AT-1921
 • address : Array,Stockholm,111 22,SE
Abuse
 • handle : AEA8-ARIN
 • name : Amazon EC2 Abuse
 • phone : +1-206-266-4064
 • email : [email protected]
Technical support
 • handle : ANO24-ARIN
 • name : Amazon EC2 Network Operations
 • phone : +1-206-266-4064
 • email : [email protected]

Host Informations

 • Host name: ec2-13-49-62-132.eu-north-1.compute.amazonaws.com
 • IP address: 13.49.62.132
 • Location: Stockholm Sweden
 • Latitude: 59.3333
 • Longitude: 18.05
 • Timezone: Europe/Stockholm
 • Postal: 173 11

SEO Informations

SITE ESTIMATED VALUE : 1,932$
 • +549142 rank in 90 days
 • Reach Rank: 1,063,137
 • Reach Rank: 1,063,137
 • Global Rank: 1,111,759
 • N/A Rank: N/A
 • Category Rank: 306
 • Daily Visits: 6.2K visitors
 • Monthly Visits: 187K visitors

Global Rank

Traffic Trend

Email address with werlabs.se

Found 1 emails of this domain
1. [email protected]


Port Checking ...

See Web Sites Hosted on 13.49.62.132

Fetching Web Sites Hosted

Keyword Suggestion

Werlabs
Werlabs ceo
Werlabs covid
Werlabs rabattkod
Werlabs stockholm
Werlabs waterfront
Werlabs logga in
Werlabs min journal

Site Inspections

Websites Listing

We found Websites Listing below when search with werlabs.se on Search Engine

Medical Certificate - SARS-CoV-2 PCR test result

Werlabs.se Medical Certificate - SARS-CoV-2 PCR test result Name: Tolvan Tolvanssson Personal Identity number: 191212121212 Nationality: Swedish Passport/National identity card number: 978532 This is …

Journal by Werlabs

Werlabs.se Dina värden och läkarkommentarer sparas i din säkra onlinejournal.

Provtagningsställen Covid-19 - Werlabs

Werlabs.se Följande gäller för Antikroppstest Beställ ett test och boka en tid för provtagningen (Vissa provtagningsställen har drop-in).; Din beställning är personlig och testet kan inte tas av någon annan än dig själv.; Åldersgräns 18 år. Observera att du inte kan kontakta eller besöka våra provtagningsställen för att köpa eller ställa frågor om våra test.

Vanliga Frågor - Vaccination Covid-19

Werlabs.se Vanliga frågor om Vaccination mot covid-19 Nedan listar vi de vanligaste frågorna om vaccination. Har du andra frågor eller funderingar, kontakta oss så hjälper vi dig.

ALP (alkaliskt fosfatas) - Vad är ALP? | Werlabs

Werlabs.se ALP, eller alkaliskt fosfatas som förkortningen står för, är ett enzym som finns i hela kroppen men i extra stor mängd i lever och i skelett. Läs mer här!

Lymfocyter - Vad är B-lymfocyter? - B-celler | Werlabs

Werlabs.se Vad är Lymfocyter? Lymfocyter bildas i benmärgen och är en typ av vita blodkroppar (leukocyter), som hör till kroppens adaptiva immunförsvar.Med detta menas att immunförsvaret inte är medfött utan byggs upp allteftersom vår kropp utsätts för olika bakterier, virus och andra skadliga ämnen. Lymfocyter delas i sin tur in i tre olika celltyper: antikroppsproducerande B-celler, T ...

Triglycerider - Blodfetter - Vad är en triglycerid? | Werlabs

Werlabs.se Vad är triglycerider? I vårt blod finns i huvudsak två olika sorters fett, nämligen kolesterol och triglycerider. Triglycerider använder kroppen som energikälla, medan kolesterol behövs för att bygga celler och bilda olika typer av hormoner.. Om vi får för mycket av dessa fetter i blodet kan dessa lagras i levern, och där ge upphov till fettlever, eller hamna i blodkärlens väggar ...

PEth - Vad är PEth & PEth-prov? - Höga/låga värden | Werlabs

Werlabs.se PEth, som är en förkortning av B-fosfatidyletanol, är en nedbrytningsprodukt som endast bildas i kroppen i samband med alkoholintag. Läs mer på Werlabs.se!

Prolaktin - Högt & lågt prolaktinvärde | Werlabs

Werlabs.se Prolaktin är ett hormon som produceras i hypofysen, en liten körtel på undersidan av hjärnan, och finns i blodet hos både kvinnor och män. Läs mer här!

Transferrinmättnad - Vad är järnmättnad? | Werlabs

Werlabs.se Vad är Transferrinmättnad? Transferrinmättnad, eller järnmättnad som det också kallas, är ett mått som används vid kartläggning av kroppens nivåer av järn.Måttet är ett beräknat värde som räknas fram genom en formel där man använder sig av de i blodet uppmätta värdena för transferrin och järn. Resultatet anges i procent och anger hur stor del av järntransportproteinet ...

Hematokrit (B-EVF) - Vad är EVF? | Werlabs

Werlabs.se EVF (Erytocytvolymfraktion) är ett mått på andelen röda blodkroppar i blodet. Lär dig mer om hematokrit, normalvärden och mer på Werlabs.se!

MCH (hemoglobinmassa) - Vad är erc(b)-mch? | Werlabs

Werlabs.se Vad innebär ett högt MCH-värde? Höga värden ses vid megaloblastanemier beroende på brist av vitamin B12 och Folsyra.Icke-megaloblastanemier vid leversjukdomar och vid alkoholmissbruk, även utan leverskada.Anemiformer med normal MCH ses vid blödningsanemi, hemolytisk anemi i måttligt grad (högt antal retikulocyter ger förhöjt MCH), anemi vid njursvikt och vid de flesta anemier som ...

C-peptid - Vad är C-peptid? | Werlabs

Werlabs.se Vad är C-peptid? C-peptid är en biprodukt som bildas vid bukspottkörtelns produktion av hormonet insulin. Hormonet insulin signalerar till våra celler att ta upp socker från blodet så att cellerna sedan kan tillgodogöra sig sockret som energi.

Kortisol (Stresshormon) - Symptom på kortisolbrist | Werlabs

Werlabs.se Kortisolprov 395 kr . Kortisol är ett hormon som även kallas för "stresshormon" som produceras av binjurarna. Kortisol har en mängd olika funktioner där det i akuta stress-situationer kan kortisol hjälpa dig att prestera bättre, både fysiskt och mentalt, men på lång sikt är höga nivåer skadligt.

DHEAS - Vad är binjurehormon? | Werlabs

Werlabs.se Vad är DHEAS? DHEAS är ett förstadium till steroidhormonet DHEA som i sin tur är ett förstadium till flera av våra könshormoner. Produktionen sker i binjurarna och denna styrs bl.a. från hypofysen, en liten körtel på undersidan av hjärnan. DHEAS ökar våra endorfinnivåer, stärker vårt immunförsvar och kallas ofta för vitalitets- eller ungdomshormonet.

TSH (Tyreoideastimulerande hormon) - TSH-värde | Werlabs

Werlabs.se Hjärnans hypotalamus hjälper till att reglera sköldkörtelns funktion genom en återkopplingsmekanism. Om det inte finns tillräckligt med sköldkörtelhormon i blodet stimuleras hypofysen vid hjärnstammen att utsöndra ett sköldkörtelstimulerande hormon (TSH).

IGF-1 - Vad är IGF-1? | Werlabs

Werlabs.se För den enskilda cellen har IGF-1 visats ha många olika funktioner där dess hela funktion troligen inte är helt klarlagd. Den binder på cellmembranet till dels sin egen receptor (IGF1R), samt även till liknande (tyrosinkinas-)receptorer vilket leder till aktivering av olika signaleringsvägar inne i cellen som i sin tur bidrar till ökad bildning av bland annat kollagen och även ...

Kolesterol-total - Vad är det? - Blodfetter | Werlabs

Werlabs.se Vad är Kolesterol-total? Kolesterol- och triglyceridtester är blodprov som mäter mängden fetter (kolesterol och triglycerider) i blodet.Kolesterol färdas i blodet knutet till ett protein. Detta kolesterol-protein-paket kallas ett lipoprotein.

ALAT (alaninaminotransferas) - Vad är P-alat? | Werlabs

Werlabs.se Vad är ALAT? Ett prov på alaninaminotransferas (ALAT) mäter mängden av detta enzym i blodet. ALAT finns normalt i röda blodkroppar, lever, hjärta, muskelvävnader, bukspottkörtel och njurar.ALAT finns i leverceller och i liten mängd i blodet.

Periodisk fasta, 16:8- & 5:2-metoden | Werlabs

Werlabs.se Periodisk fasta kan ha positiva effekter på hälsan. Det finns många olika sätt att fasta. Lär dig om dessa och vad hälsoeffekterna kan vara här.

Erytrocyter (EPK) - Vad är erytrocyter? | Werlabs

Werlabs.se Vad är erytrocyter (EPK)? EPK mäter mängden röda blodkroppar i blodet. Röda blodkroppar transporterar syre från lungorna till resten av kroppen, och återför koldioxid tillbaka till lungorna.

Fertilitetstest - Kolla upp din fertilitet genom blodprov ...

Werlabs.se För dig som vill få koll på din fertilitet. 1. Beställ Fertilitetstest med BankID 2. Ta blodprov 3. Snabba svar med läkarkommentarer till mobilen.

Bilirubin - Vad är P-bilirubin? | Werlabs

Werlabs.se Vad innebär ett förhöjt bilirubinvärde? Ett förhöjt värde kan ha ett flertal olika orsaker. Det ses ofta i samband med leversjukdom, t.ex. till följd av långvarigt högt alkoholintag eller vid infektion i levervävnaden (ofta hepatit A och vid påssjuka). Bilirubin kan också stiga vid sjukdomar som orsakar hinder i gallvägarna, vilket oftast orsakas av gallstenar eller tumörer.

eGFR (Cystatin C) - Vad är det? - Testa njurfunktionen ...

Werlabs.se eGFR beräknas för att kunna bedöma en persons njurfunktion och tidigt upptäcka njurfunktionsnedsättning. Testa din njurfunktion idag!

Inflammationstest - Testa inflammation via blodprov | Werlabs

Werlabs.se Inflammationstest . När vårt immunförsvar går i baklås skadas våra egna celler och risken för sjukdom ökar kraftigt. Allt fler åkommor och välfärdssjukdomar tycks hänga samman med inflammation, ett tillstånd som kan synas i blodet långt innan du blivit sjuk.

Järn - Symptom på järnbrist - Högt & lågt järnvärde | Werlabs

Werlabs.se Järn behövs för energi och för fungerande muskler och inre organ. Lär dig mer om järn och dess påverkan på din hälsa och kropp. Läs mer på Werlabs.se!

SHBG - Vad är SHBG? - Hormoner - höga eller låga värden ...

Werlabs.se Vad innebär ett förhöjt SHBG-värde? Män. Mängden SHBG kan öka i samband med dehydrering, överfunktion i sköldkörteln (hypertyreos), vid leversjukdomar, i samband med sjukdomen anorexia nervosa.. Kvinnor. Fertila kvinnor har normalt högre värden av SHBG i blodet än vad män har eftersom östrogen ökar produktionen av SHBG, medan testosteron (androgener) minskar produktionen.

Graves sjukdom - Hypertyreos - Sköldkörtel

Werlabs.se Graves sjukdom är en form av hypertyreos som är vanligast bland yngre personer, som mellan 60 och 80 procent av de med sjukdomen drabbas av. Hypertyreos innebär att sköldkörteln producerar större mängder av hormonerna trijodtyronin (T3) och tyroxin (T4), med höjd ämnesomsättning som följd.När man får Graves sjukdom bildar kroppen en typ av antikroppar, TRAK, som liknar ett hormon ...

Organization Informations

Werlabs
site_logo

Company

Werlabs is a Stockholm based medical technology company founded by Will Stoddart and Rickard Lagerqvist, a general practioner. Werlabs provides customers with health analysis via blood testing. The company’s aim is to give users the tools and information to take care of their health.

Founded: 2013

Founders: Will Stoddart · Rickard Lagerqvist

Site's Categories

Category
Health Conditions and Concerns 80%
Pharmacy 15%
Medicine 5%


Explore sites in same category:
 1. parkinson.org
 2. Rank 152.6K. Estimated value 14,316$
 3. neurologylive.com
 4. Rank 374.8K. Estimated value 5,784$
 5. multiplesclerosisnewstoday.com
 6. Rank 289.1K. Estimated value 7,512$
 7. curie.fr
 8. Rank 757.7K. Estimated value 2,844$
 9. idf.org
 10. Rank 269.2K. Estimated value 8,076$
 11. lunginstitute.com
 12. Rank 227.3K. Estimated value 9,576$
 13. buteykoclinic.com
 14. Rank 1M. Estimated value 2,256$
 15. health.gov
 16. Rank 57.4K. Estimated value 38,376$
 17. coeuretavc.ca
 18. Rank 1.1M. Estimated value 2,028$
 19. teachmephysiology.com
 20. Rank 189.9K. Estimated value 11,484$

Domains Expiration Date Updated

Site Provider Expiration Date
wheelfunrentals.com networksolutions.com 255 Days
solitairesummer.com godaddy.com 243 Days
augmedix.com gandi.net 181 Days
brockwhite.com networksolutions.com 2 Years, 319 Days
bohemia-grancanaria.com key-systems.net 216 Days
roalddahl.com ionos.com 324 Days
alakefk.com namecheap.com 242 Days
audubonnatureinstitute.org networksolutions.com 2 Years, 351 Days
citizensbankonline.com markmonitor.com 85 Days
sumy.today ukraine.com.ua 163 Days

    Browser All

    .com99.3K domains   

    .org19.2K domains   

    .edu4.9K domains   

    .net15.9K domains   

    .gov2.1K domains   

    .us1.6K domains   

    .ca3.9K domains   

    .de7.1K domains   

    .uk7K domains   

    .it3.2K domains   

    .au4.5K domains   

    .co2.5K domains   

    .biz0.9K domains   

    .info3.1K domains   

    .fr2.2K domains   

    .eu2K domains   

    .ru13.7K domains   

    .ph492 domains   

    .in3.8K domains   

    .vn1.6K domains   

    .cn3.9K domains   

    .ro1.5K domains   

    .ch2.3K domains   

    .at1.3K domains   

    Browser All